DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE

 

Odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské a dorostové psychiatrie

U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
tel.: 566 531 431, fax: 566 531 434e-mail: dplvb.reditel@seznam.cz

datová schránka : qvjeg2d

www.dpn-velkabites.cz
IČO: 00842052

Bankovní spojení: Česká Národní Banka, a. s., pobočka Brno

Č.ú.: 346 32 751/0710

 
 Stručný popis zařízení

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) je odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské psychiatrie. Nachází se v krásném prostředí Vysočiny ve městě Velká Bíteš. Nabízí strukturovanou a komplexní střednědobou péči (3 - 6 měsíců), typ péče - následná, poskytuje i kratší diagnostické pobyty. Léčebna je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění. Děti k léčbě přijímáme na základě doporučení odborníka (psychiatr,  event. pediatr - nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

 Srpen-3-007

Počet lůžek: 50 pro děti od 3 do 18 let 
Spádová oblast: přednostně kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, fakultativně celá ČR 
 


V souladu se současnými vědeckými poznatky provádíme diagnostiku a terapii u celého spektra psychických poruch v dětském věku s výjimkou prvních atak psychotických onemocnění, které jsou indikovány na vyšší specializovaná pracoviště. Zvýšenou pozornost věnujeme léčbě poruch chování, léčbě problémových uživatelů psychoaktivních látek, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí.

V komplexní péči kromě režimové a medikamentózní terapie využíváme projektu "Pac a pusa", jehož autorem je bývalý ředitel DPL MUDr. Jiří Růžička. Písmena názvu představují tyto konkrétní činnosti:


P - psychoterapie 
A - aktivity - vzdělávací aktivity (semináře, přednášky, workshopy), volnočasové aktivity a společenské hry, zdravověda apod. 
C - „community" - komunitní a rodinná terapie

A - abstinence + primární, sekundární a terciární prevence v oblasti problematiky návykových látek a dalších patologických sociálních jevů

P - „práce" - ergoterapie 
U - „umění" - arteterapie různých forem 
S - „sport " - fyzioterapie - tělocvična, posilovna, bazén, hřiště 
A - „animals" - soužití s ostatními živými tvory

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost

 Lékař:  

MUDr. Jana Hájková

MUDr. Irena Rodáková

MUDr. Eduard Rodák

  Ordinační hodiny:    

Pondělí  – 10.00 – 12.00    13.00 – 15.00  ( objednaní pacienti)

Čtvrtek    -  10.00 -  12.00    13.00 -  15.00  ( objednaní pacienti )

 Objednávky přijímá vrchní sestra Alena Nevrtalová  v době 6.00 – 14.30 hod. na tel. :

pevná linka:   566 531 431  

mobil:         736 679 088

 

Sken03_2